Chính sách bảo mật

1. Giới Thiệu: Chúng tôi tại Tin Thể Thao Mới cam kết bảo vệ sự riêng tư của người dùng. Chính sách này mô tả việc chúng tôi thu thập, sử dụng, và bảo vệ thông tin cá nhân khi bạn truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi.

2. Thông Tin Thu Thập:

 • Đăng ký và Giao Dịch: Tên, địa chỉ email, số điện thoại.
 • Tự động: Địa chỉ IP, loại trình duyệt, hệ điều hành, và thông tin truy cập.

3. Mục Đích Sử Dụng:

 • Phục vụ và cải tiến trải nghiệm người dùng.
 • Thông báo về sự kiện, chương trình quảng cáo.
 • Phân tích dữ liệu người dùng.

4. Bảo Vệ và Lưu Trữ Thông Tin:

 • Các biện pháp bảo mật cao để bảo vệ thông tin.
 • Lưu trữ thông tin trên máy chủ an toàn.

5. Cookies và Công nghệ Theo Dõi:

 • Chúng tôi sử dụng cookies và công nghệ theo dõi để thu thập dữ liệu và cải thiện dịch vụ.

6. Quyền của Người Dùng:

 • Yêu cầu truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân.
 • Phản đối việc sử dụng thông tin cá nhân cho mục đích tiếp thị.

7. Cập Nhật Chính Sách Bảo Mật:

 • Chúng tôi có quyền thay đổi chính sách này từ thời gian đến thời gian, và sẽ cập nhật trực tiếp trên trang web.

8. Liên Hệ:

 • Đối với bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi nào liên quan đến chính sách bảo mật, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại: [[email protected]].